Visi dan Misi Sekolah

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melastarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti
Untuk Membangun Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

Memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan secara menyeluruh;
Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum;
Memastikan setiap murid beriman, berakhlak mulia dan berbudi pekerti;
Memupuk suasana harmoni di semua peringkat yang melibatkan guru, ibu bapa, kakitangan dan pelajar;
Memastikan persekitaran pembelajaran bersih, ceria dan selamat; dan
Memastikan disiplin sekolah terkawal.